کیف ابزار-۳۵۶۵

کیف ابزار ( دم باریک ، انبردست ، آچار فرانسه ، چسب قطره ای ، چکش ، کاتر، چسب برق ، فازمتر، پیچ گوشتی دوسر)

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

کیف ابزار-3565

نوع چاپ:

,

ساخت:

تولیدی