کیف ابزار-کد ۳۵۶۳

کیف ابزار (انبردست ، پیچ گوشتی دو سر ، کاتر ، چسب برق ، چکش ، انبر قفلی ، آلن )

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

کیف ابزار- 3563

نوع چاپ:

,

ساخت:

تولیدی