کیف ابزار – کد ۳۵۵۴

کیف ابزار ( دم باریک ، انبردست ، فازمتر ، چسب قطره ای ،چکش ، چسب برق ، انبر قفلی، آچار فرانسه )

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

کیف ابزار-کد 3554

نوع چاپ:

,

ساخت:

تولیدی