کیف ابزار-کد ۳۵۵۳

کیف ابزار ( دم باریک ، انبردست ، فازمتر ، چسب قطره ای ،چکش ، کاتر ، چسب برق ، انبر قفلی )

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

کیف ابزار -کد 3553

نوع چاپ:

,

ساخت:

تولیدی