فنجان شیشه‌ای – کد۴۴۵۶

فنجان شفاف
تعداد موجود دریک کارتن: 48 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

فنجان شیشه‌ای – کد4456

ابعاد محصول

88mmارتفاع *72قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی