فنجان شیشه‌ای – کد۴۴۳۸

فنجان شیشه ای (بیرون لیوان مات داخل لیوان براق)
تعداد موجود دریک کارتن: 48 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

فنجان شیشه‌ای – کد4438

ابعاد محصول

88mmارتفاع *72قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی