فنجان شیشه‌ای – کد۴۴۶۱

فنجان شیشه‌ای
تعداد موجود دریک کارتن: 60 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

فنجان شیشه‌ای – کد4461

ابعاد محصول

70mmارتفاع *75قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی