فنجان شیشه‌ای – کد۴۴۴۶

فنجان شیشه‌ای (بیرون فنجان مات داخل فنجان براق)
تعداد موجود دریک کارتن: 60 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

فنجان شیشه‌ای – کد4446

ابعاد محصول

75mmارتفاع *70قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی