لیوان شیشه‌ای – کد۴۴۴۴

لیوان شیشه ای ( بیرون لیوان مات داخل لیوان براق)
تعداد موجود دریک کارتن: 36 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

لیوان شیشه‌ای – کد4444

ابعاد محصول

95mmارتفاع *80قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی