لیوان شیشه‌ای – کد۴۴۴۳

لیوان شیشه ای ( بیرون لیوان مات داخل لیوان براق)
تعداد موجود دریک کارتن: 48 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

لیوان شیشه‌ای – کد4443

ابعاد محصول

90mmارتفاع *75قطر mm

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی