فنجان سرامیکی – کد۴۴۱۱

فنجان سرامیکی حرارتی مجیک – تغییر رنگ در زمان استفاده با آب جوش

تعداد موجود در یک کارتن : 48 عدد

توضیحات تکمیلی

نام محصول

فنجان سرامیکی – کد4411

نوع چاپ:

ساخت:

وارداتی