خودکار فلزی – کد ۶۰۹۶

خودکار فلزی بدنه مشکی همراه با سرتاچ های رنگی (حک لیزر این محصول با رنگ تاچ همرنگ می شود) 

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

خودکار فلزی – کد 6096

نوع چاپ:

ساخت:

وارداتی