ترازو – کد ۳۱۰۴

ترازو دیجیتال وزن کشی – حداقل وزن قابل اندازه گیری 100 گرم و حداکثر وزن 150 کیلوگرم

توضیحات تکمیلی

نام محصول:

ترازو – کد ۳۱۰۴

نوع چاپ:

ساخت:

تولیدی