ترازوی دستی دیجیتال – کد ۳۵۷۰

ترازو دستی دیجیتال، حداکثر میزان اندازه گیری تا 50 کیلوگرم، دارای صفحه نمایش دیجیتال

توضیحات تکمیلی

نام محصول

ترازوی دستی دیجیتال – کد 3570

نوع چاپ:

ساخت:

وارداتی