فلاسک مسافرتی تبلیغاتی

20200225150400_4402.jpg

فلاسک یک لیتر F-4402

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر ، الکتروشیمیایی، یووی
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی :نقره ای
 • وارداتی
20190219041337_4404.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4404

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
20190219040820_فلاسک تبلیغاتی4445.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4445

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20200225150232_4406.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4406

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
20200225150141_4403.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4403

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
20190219041411_4417قمقه تبلیغاتی.jpg

قمقمه نیم لیتر F-4417

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : قرمز، سبز، آبی
 • وارداتی
20200225150709_4405.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4405

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
20200225150835_4410.jpg

فلاسک نیم لیتر F-4410

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
20200225151017_4408.jpg

فلاسک 750 سی سی F-4408

 • نوع جنس : استیل
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای

زیرانداز مسافرتی تبلیغاتی

20190113040743_1027-A زیر انداز مسافرتی تبلیغاتی.jpg

زیرانداز مسافرتی DG-1027A

 • نوع جنس : سوزنی
 • نوع چاپ : گلدوزی، سیلک
 • فضای چاپ : روی زیر انداز
 • رنگ بندی : الوان
 • تولیدی
20190113040948_4416 ظروف مسافرتی تبلیغاتی.jpg

ظروف مسافرتی M-4416

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : روی ظروف
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190113040844_1027-C.jpg

زیرانداز مسافرتی DG-1027B

 • نوع جنس : سوزنی
 • نوع چاپ : گلدوزی، سیلک
 • فضای چاپ : روی زیر انداز
 • رنگ بندی : الوان
 • تولیدی

پتو مسافرتی تبلیغاتی

20190112022029_1025.jpg

پتو مسافرتی B-1025

 • نوع جنس : نخی
 • نوع چاپ : گلدوزی، نصب اتیکت
 • فضای چاپ : روی پتو
 • رنگ بندی : الوان
 • تولیدی