ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی

20190729141722_7027.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7027

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190729143645_7362.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7362

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190729144440_6402.jpg

ست خودکار و اتود P-6402

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : آبی فیروزه ای
 • وارداتی
20190218085507_6075-ست-خودکار--روان-نویس-چرمی-مشکی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6075

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190218085631_6076-ست-خودکار-روان-نویس-دودی-طلایی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6076

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • وارداتی
20190219010000_6070-ست-خودکار-و-روان-نویس-مشکی-نقره-ای.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6070

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190218090042_6069-ست-خودکار-و-روان-نویس-سرمه-ای-ابرو-بادی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6069

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : سرمه ای
 • وارداتی
20190218090734_6085ست خودکار و روان نویس.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6085

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190218091205_6083 ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6083

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190218091324_6082-ست-خودکار-و-روان-نویس-مسی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6082

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای مسی
 • وارداتی
20190218091429_6084 ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6084

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190218091519_6054-ست-خودکار-و-روان-نویس-تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6054

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190729141607_6700.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6700

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190729142735_7730.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7730

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190729143053_7727.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7727

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190729144728_7777.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7777

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی نقره ای
 • وارداتی
20190731135557_6920.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6920

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190731135942_6213.jpg

ست خودکار و اتود P-6213

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190731140407_7761.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7761

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190729142613_7757.jpg

ست خودکار و روان نویس P-7757

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی طلایی
 • وارداتی
20190219010035_6092 ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6092

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای
 • وارداتی
20190219010139_6093 ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس P-6093

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،طلایی
 • وارداتی
20190219010521_6088 ست خودکار و روان نویس تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و روان نویس رنگی کد P-6088

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی :سفید, سبز,قرمز,آبی
 • وارداتی

خودکار فلزی تبلیغاتی

20190702141422_6089.jpg

خودکار فلزی P-6089

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190731141955_926.jpg

خودکار فلزی نفیس P-926

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : سفید ، نقره ای ، آبی ، مشکی
 • وارداتی
20190702140902_6087.jpg

خودکار فلزی P-6087

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190731141126_928.jpg

خودکار فلزی نفیس P-928

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : قرمز - مشکی - آبی - نقره ای
 • وارداتی
20190113033435_6072-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی تاچ P-6072

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی طلایی
 • وارداتی
20190113033352_6073-خودکار-فلزی-لوکس-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی تکی P-6073

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی مسی
 • وارداتی
20190113033300_6074-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-سیلور.jpg

خودکار فلزی تکی P-6074

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190113033059_6078-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-طلایی-نقره-ای.jpg

خودکار فلزی تکی P-6078

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190113020600_1001-خودکار-و-خط-کش.jpg

خودکار و خط کش فلزی P-1001

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : سفید،مشکی ، صورتی ، سبز
 • وارداتی
20190113032828_6039-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-خوشگل.jpg

خودکار فلزی تکی P-6039

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190113032739_6086-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی تکی P-6086

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190113032647_6066-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-سیلور.jpg

خودکار فلزی تکیP-6066

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190113032543_6067-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6067

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، طوسی
 • وارداتی
20190113032151_6065-خودکار-تبلیغاتی-فلزی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6065

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، آبی
 • وارداتی
20190113032058_6064-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-6064

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، طوسی، آبی
 • وارداتی
20190113032019_6034-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-6034

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نارنجی ، آبی ، قرمز
 • وارداتی
20190113031942_6036-خودکار-فلزی-گیره-دار-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6036

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : بدنه مشکی گیره رنگی ، بدنه نقره ای گیره رنگی
 • وارداتی
20190113031908_6062-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-6062

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای ، طلایی ، دودی
 • وارداتی

 

20190113031825_6047-خودکار-فلزی-شیک-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6047

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای
 • وارداتی
20190113031703_6035-خودکار-فلزی-فشاری-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6035

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : سفید ، مشکی ، نارنجی
 • وارداتی
20190113031743_6037-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6037

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113031600_6063-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-6063

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی، نارنجی، سبز،آبی، قرمز
 • وارداتی
20190113020829_6079-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی تکی P-6079

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190113031509_900-خودکار-فلزی-تاچ-دار.jpg

خودکار فلزی تاچ P-900

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی،نقره ای،آبی،بنفش
 • وارداتی
20190113031325_903-خودکار-فلزی.jpg

خودکار فلزی P-903

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،قرمز ، آبی
 • وارداتی
20190113031123_904-خودکار-فلزی-اشل.jpg

خودکار فلزی P-904

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی،ابی،قرمز،دودی
 • وارداتی
20190113030805_6038-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-سناتور.jpg

خودکار فلزی نفیس P-6038

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای بدنه رنگی
 • وارداتی
20190113030713_908-خودکار-فلزی.jpg

خودکار فلزی P-908

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113030439_918-خودکار-فلزی.jpg

خودکار فلزی P-918

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113030331_919-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-919

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113030008_6042-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-6042

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،آبی
 • وارداتی
20190113025905_921-خودکار-فشاری-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-921

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113025811_922-خودکار-پیچی-صورتی---آبی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-922

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،سفید،سبز،صورتی
 • وارداتی
20190113025601_923-خودکار-تاچ-دار-فلزی-پیچی.jpg

خودکار فلزی تاچ P-923

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،سفید،سبز،صورتی
 • وارداتی
20190113025456_920-خودکار-فلزی-طلایی-نقره-ای-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-920

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ، نقره ای،طلایی
 • وارداتی
20190113025338_924-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-924

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی ،سفید،قرمز،آبی،بنفش
 • وارداتی
20190113025143_925-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی P-925

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی، نقره ای،آبی،قرمز
 • وارداتی
20190113033208_6061-خودکار-فلزی-تبلیغاتی-لوکس.jpg

خودکار فلزی تکی P-6061

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190113033020_6077-خوکار-فلزی-تبلیغاتی-نقره-ای.jpg

خودکار فلزی تکی P-6077

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190216050659_916-خودکار-فلزی-تبلیغاتی.jpg

خودکار فلزی تبلیغاتی کد P-916

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی: مشکی، نقره ای , قرمز, آبی , سبز
 • وارداتی

خودکار نمایشگاهی

20190219070921_9009-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9009

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190219071007_9011-خودکار-نمایشگاهی-تبلیغاتی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9011

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190219071042_9012-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9012

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190219071115_9019-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9019

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190219071208_9020-خودکار-پلاستیکی-نمایشگاهی-تبلیغاتی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9020

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190219071302_9066-خودکار-تبلیغاتی-پلاستیکی.jpg

خودکار پلاستیکی کد P-9066

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190702141846_9064.jpg

روان نویس تبلیغاتی P-9064

 • نوع جنس : رابر
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190113033955_9058-خودکار-نمایشگاهی-تبلیغاتی.jpg

خودکار تاچ نمایشگاهی P-9058

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : آبی ، مشکی ، نارنجی
 • وارداتی
20190113035722_9022-خودکار-تبلیغاتی.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9022

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : بدنه سفید گیره رنگی
 • وارداتی
20190113035916_9021-خودکار-نمایشگاهی.jpg

خودکار نمایشگاهی P-9021

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190113040028_9061-خودکار-بازیافتی-تبلیغاتی.jpg

خودکار کاغذی P-9061K

 • نوع جنس : کاغذی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : آبی ، قرمز
 • وارداتی
20190113040125_9062-خودکار-بازیافتی-تبلیغاتی.jpg

خودکار کاغذی P-9062

 • نوع جنس : کاغذی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : آبی ، قرمز
 • وارداتی
20190113040211_6012-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

ست خودکار و اتود P-6012

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : سفید ، قرمز
 • وارداتی
20190113040354_6016-خودکار-پلاستیکی.jpg

ست خودکار و اتود P-6016

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای ، آبی ، قرمز
 • وارداتی
20190113034033_9059-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار تاچ نمایشگاهی P-9059

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : آبی ، قرمز، نارنجی
 • وارداتی
20190113034641_9060-خودکار-تبلیغاتی-پلاستیکی.jpg

خودکار نمایشگاهی P-9060

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : بدنه مشکی گیره رنگی،بدنه رنگی گیره سفید
 • وارداتی
20190113034747_9040-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9040

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه ، روی گیره
 • رنگ بندی : بدنه سفید دایره رنگی،بدنه مشکی دایره رنگی،بدنه دایره رنگی
 • وارداتی
20190113034846_9041-خودکار-پلاستیکی-تبلیغاتی.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9041

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه ، روی گیره
 • رنگ بندی : بدنه سفید گیره رنگی،بدنه سفید گیره سفید،بدنه رنگی گیره سفید
 • وارداتی
20190702140704_9044-Finish.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9044

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه ، روی گیره
 • رنگ بندی : آبی ، سبز ، مشکی ، قرمز
 • وارداتی
20190113035034_9048-B-خودکار-تبلیغاتی-پلاستیکی.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9048

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20190113035558_9049-خودکار-نمایشگاهی-تبلیغاتی.jpg

خودکار تبلیغاتی P-9049

 • نوع جنس : پلاستیکی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : بدنه سفید گیره رنگی
 • وارداتی