جاکلیدی چرمی و فلزی تبلیغاتی

20180611070904_8005جاکلیدی-تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی چرم طبیعی K-8005

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20180611070537_8033جاکلیدی-فلزی.jpg

جاکلیدی چرم طبیعی K-8033

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20180611070619_8034جاکلیدی.jpg

جاکلیدی چرم طبیعی K-8034

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20180430083849_8028.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8028

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20180611070217_8043جاکلیدی-چرمی-تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8043

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20180611060847_جاکلیدی.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8020

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای
 • وارداتی
20180611070122_8000جاکلیدی-چرم-طبیعی.jpg

جاکلیدی چرم طبیعی K-8000

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 •  رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای ، عسلی
 • وارداتی
20180611055654_8046جاکلیدی-فلزی.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8046

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای دور رنگی
 • وارداتی
20180611060044_8048جاکلیدی-فلزی-تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8048

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای دور رنگی
 • وارداتی
20180611055143_8031جاکلیدی-تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8031

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای 
 • وارداتی
20180611055453_8032جاکلیدی-فلزی-چرمی.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8032

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190113013507_8023.jpg

جاکلیدی چرم طبیعی K-8023

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : عسلی
 • وارداتی

جاکلیدی اختصاصی تبلیغاتی

20190112023042_8050.jpg

جاکلیدی فلزی اختصاصی K-8050A

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • وارداتی
20190112023540_8051.jpg

جاکلیدی سیلیکونی اختصاصی K-8051A

 • نوع جنس : سیلیکون
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : متناسب با طرح لوگو
 • وارداتی
20190112023642_8018.jpg

جاکلیدی چرمی اختصاصی K-8018A

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : داغکوب
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : عسلی
 • وارداتی
20190112025453_8052.jpg

جاکلیدی فلزی اختصاصی K-8052A

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : متناسب با طرح لوگو
 • وارداتی
20190112025535_8030.jpg

جاکلیدی چرمی اختصاصی K-8030A

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : پلاک  
 • فضای چاپ :برش پلاک متناسب طرح لوگو
 • رنگ بندی : مشکی با پلاک طلایی و نقره ای
 • وارداتی
20190112025633_8025.jpg

جاکلیدی پلی استر اختصاصی K-8025A

 • نوع جنس : پلی استر
 • نوع چاپ : دیجیتال
 • فضای چاپ : روی کاغذ داخل جاکلیدی
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی

جاکارتی چرمی تبلیغاتی

20180611053012_C-7039.jpg

جاکارتی C-7039

 • نوع جنس : چرم طبیعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی پلاک
 • رنگ بندی : قهوه ای، مشکی
 • تولیدی 

 

20180611052756_7047جاکارتی-تبلیغاتی.jpg

جاکارتی C-7047

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی  جاکارتی
 • رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای
 • تولیدی
20180611052914_7048جاکارتی.jpg

جاکارتی C-7048

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی پلاک 
 • رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای
 • تولیدی
20180611052724_6823جاکارتی-چرم-طبیعی-تبلیغاتی.jpg

جاکارتی C-6823

 • نوع جنس : چرم طبیعی
 • نوع چاپ : ذاغکوب
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : قهوه ای
 • تولیدی