جاکلیدی چرمی و فلزی تبلیغاتی

20190731134219_8005.jpg

جاکلیدی چرم مصنوعی K-8005

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی
20190216061310_8028 جاکلیدی تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8028

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی, صورتی , سبز , قهوه ای
 • وارداتی
20190703132525_8060.jpg

جاکلیدی چرمی K-8060

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی, عسلی , قهوه ای ، زرشکی
 • وارداتی
20190216054653_8062 جاکلیدی تبلیغاتی.jpg

جاکلیدی چرمی K-8062

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 •  رنگ بندی : مشکی, عسلی , قهوه ای
 • وارداتی
20190216060701_8032.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8032

 • نوع جنس : چرمی فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای
 • وارداتی
20190216060748_8031.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8031

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای 
 • وارداتی
20190216060901_8046.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8046

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای دور رنگی
 • وارداتی
20190216060832_8048.jpg

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی K-8048

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : نقره ای دور رنگی
 • وارداتی
20190216060432_8043.jpg

جاکلیدی چرمی فلزی K-8043

 • نوع جنس : چرم+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی
 • وارداتی

جاکلیدی اختصاصی تبلیغاتی

20190112023042_8050.jpg

جاکلیدی فلزی اختصاصی K-8050

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : روی قسمت فلزی
 • وارداتی
20190112023540_8051.jpg

جاکلیدی سیلیکونی اختصاصی K-8051

 • نوع جنس : سیلیکون
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : متناسب با طرح لوگو
 • وارداتی
20190112023642_8018.jpg

جاکلیدی چرمی اختصاصی K-8018

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : داغکوب
 • فضای چاپ : روی بدنه
 • رنگ بندی : عسلی
 • وارداتی
20190112025453_8052.jpg

جاکلیدی فلزی اختصاصی K-8052

 • نوع جنس : فلزی
 • نوع چاپ : اختصاصی
 • فضای چاپ : متناسب با طرح لوگو
 • وارداتی
20190112025535_8030.jpg

جاکلیدی چرمی اختصاصی K-8030

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : پلاک  
 • فضای چاپ :برش پلاک متناسب طرح لوگو
 • رنگ بندی : مشکی با پلاک طلایی و نقره ای
 • وارداتی
20190112025633_8025.jpg

جاکلیدی پلی استر اختصاصی K-8025

 • نوع جنس : پلی استر
 • نوع چاپ : دیجیتال
 • فضای چاپ : روی کاغذ داخل جاکلیدی
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی

جاکارتی چرمی تبلیغاتی

20190703131107_7071.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7071

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی
20190702143251_7072.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7072

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی 
20190216053128_7073-جاکارتی-تبلیغاتی-چرم-مصنوعی.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7073

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی
20190216053220_7080-جاکارتی-تبلیغاتی-چرم-مصنوعی.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7080

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی
20190216053259_7076-جاکارتی-تبلیغاتی-چرم-مصنوعی.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7076

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی
20190216053342_7075-جاکارتی-چرم-مصنوعی-تبلیغاتی.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7075

 • نوع جنس : چرم مصنوعی+فلز
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم , روی فلز
 • رنگ بندی : قهوه ای،عسلی, مشکی
 • تولیدی
20190703132922_7077.jpg

جا کارتی تبلیغاتی C-7077

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ : روی چرم 
 • رنگ بندی :  مشکی ، قهوه ای
 • تولیدی