ساک سوزنی تبلیغاتی

20180610030944_6720ساک-دستی-سوزنی-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6720

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM50*50*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته بندی ، زیر پاکت
20180610030132_6716ساک-محیط-زیست.jpg

ساک سوزنی S-6716

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM35*45
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته موزی
20180610015520_6905-aپوشه-تبلیغاتی.jpg

پوشه دکمه دار پارچه ای S-6905A

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد پوشه: A4
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ :روی پوشه
 • رنگ بندی : الوان
20180610015608_6905-bپوشه-تبلیغاتی-سوزنی.jpg

پوشه دکمه دار پارچه ای S-6905B

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد پوشه: A5
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ :روی پوشه
 • رنگ بندی : الوان
20190113041916_6909-ساک-سوزنی-دو-رنگ-عطف-دار-دسته-بندی-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی دو رنگ S-6909

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM40*45*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : دو رنگ الوان
 • دسته بندی ، بغل کاست
20190113042037_6910-ساک-سوزنی-دو-رنگ-عطف-دار-دسته-بندی-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی دو رنگ S-6910

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM30*40*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : دو رنگ الوان
 • دسته بندی ، بغل کاست
20190113042114_6906ساک-سوزنی-عطف-دار-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6906

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM30*40*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته بندی ، بغل کاست  
20190113042158_6907ساک-سوزنی-عطف-دار-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6907

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM40*45*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته بندی ، بغل کاست  
20190113042230_6715--ساک-سوزنی-عطف-دار-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6715

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM40*40*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته بندی ، زیر پاکت
20190113042638_6712-ساک-سوزنی-دوختی-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6712

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM32*40*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته بندی ، بغل کاست
20190113042754_6718-ساک-سوزنی-کوچو-دسته-موزی.jpg

ساک سوزنی S-6718

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM25*35
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته موزی
20190113042927_6908-ساک-سوزنی-سایز-بزرگ-تبلیغاتی.jpg

ساک سوزنی S-6908

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد ساک : CM44*52*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : الوان
 • دسته موزی 

ساک برزنتی تبلیغاتی

20190113043112_6711 ساک دستی برزنتی تبلیغاتی.jpg

ساک برزنتی S-6711

 • نوع جنس : برزنتی
 • ابعاد ساک : CM32*40*10
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : دو طرف ساک
 • رنگ بندی : مشکی، قهوه ای، زرد، آبی، سرمه ای، قرمز، نارنجی، سفید
 • تولید داخلی

آفتابگیر خودرو تبلیغاتی

20190113041220_6713 افتابگیر خودرو تبلیغاتی.jpg

آفتابگیر تبلیغاتی S-6713

 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ : روی هر دو چشمی
 • رنگ بندی : الوان
 • تولید داخلی