ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی

20180609073140_2042.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2042

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : پایین ساعت
  • تولید داخلی
20180609073111_2052ساعت-تبلیغاتی-رومیزی.jpg

ساعت رومیزی D-2052

  • نوع جنس : پلکسی و چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت چوبی
  • تولید داخلی
20180609073005_2051ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی D-2051

  • نوع جنس : پلکسی و چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت چوبی
  • تولید داخلی
20180609072920_2087ساعت-تمام-چوبی-رومیزی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2087

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : پایین ساعت
  • تولید داخلی
20180609072826_2046ساعت-رومیزی-چوبی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2046

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
  • دارای جاکارتی و جا قلمی
  • تولید داخلی
20180609072658_2088ساعت-رومیزی-چوبی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2088

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : پایین ساعت
  • دارای یادداشت و جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609072613_2044.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2044

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : پایین ساعت
  • دارای یادداشت و جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609072503_2045ساعت-رومیزی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2045

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : پایین ساعت
  • دارای یادداشت و جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609072323_2085ساعت-چوبی-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2085

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت جاقلمی
  • همراه با جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609072209_2041.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2041

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : سمت راست و چپ 
  • تولید داخلی
20180609072109_2040.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2040

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
  • دارای جاکارتی و جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609072012_2086ساعت-اداری-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2086

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت جاکارتی
  • دارای جاکارتی -جاقلمی-تقویم -یادداشت
  • تولید داخلی
20180609071932_2065ساعت-چوبی-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی چوبی D-2065

  • نوع جنس : چوب
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی قسمت پایین ساعت 
  • دارای جاکارتی و جاقلمی
  • تولید داخلی
20180609071858_2048ساعت-رومیزی-چرمی.jpg

ساعت رومیزی D-2048

  • نوع جنس : فلزی جعبه چرمی
  • نوع چاپ : تامپو، لیزر
  • فضای چاپ : روی جعبه چرمی
  • تولید داخلی

ساعت رومیزی ABS تبلیغاتی

20180609071719_2081ساعت-رومیزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی C-2081 ABS

  • نوع جنس : ABS
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی : طوسی
  • دارای دماسنج  و تقویم شمسی
  • تولید داخلی
20180609071610_2082ساعت-فانتزی-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی C-2082 ABS

  • نوع جنس : ABS
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی : طوسی
  • تولید داخلی
20180609071503_2095ساعت-رومیزی-abs.jpg

ساعت رومیزی C-2095 ABS

  • نوع جنس : ABS
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی : طوسی - سفید
  • تولید داخلی
20180609071401_2104ساعت-رومیزی-abs-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی C-2104 ABS

  • نوع جنس : ABS
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی : طوسی - سفید- مشکی
  • تولید داخلی

ساعت رومیزی جهان نما تبلیغاتی

20180609071151_2122ساعت-رومیزی-جهان-نما.jpg

ساعت رومیزی جهان نما D-2122

  • نوع جنس : MDF
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی: قهوه ای
  • دارای جاقلمی و یادداشت
  • تولید داخلی
20180609071300_2124ساعت-رومیزی-جهان-نما-تبلیغاتی.jpg

ساعت رومیزی جهان نما D-2124

  • نوع جنس : MDF
  • نوع چاپ : تامپو
  • فضای چاپ : قسمت پایین ساعت
  • رنگ بندی: کرمی
  • دارای جاقلمی و یادداشت
  • تولید داخلی