ساعت دیواری لوکس بزرگ تبلیغاتی ایرانی

20190217030401_964-ساعت-های-لوکس-سالنی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-964

 • نوع جنس:  پلاستیک
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای , سفید
 • تولید داخلی
20190217030515_965-ساعت-لوکس-سالنی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-965

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: تک رنگ
 • تولید داخلی
20190217031041_966-ساعت-لوکس-سالنی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-966

 • نوع جنس:  فلزی
 • نوع چاپ: افست
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سیلور-مشکی
 • تولید داخلی
20190217031408_967-ساعت-لوکس-سالنی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-967

 • نوع جنس:  چوب
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: تک رنگ
 • تولید داخلی
20190217031840_968-ساعت-لوکس-سالنی-بزرگ-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-968

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: تک رنگ
 • تولید داخلی
20190217031958_969-ساعت-لوکی-سالنی-بزرگ-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-969

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: تک رنگ
 • تولید داخلی
20190824134929_972.jpg

ساعت دیواری لوکس C-972

 • نوع جنس:  کروم
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای
 • تولید داخلی
20190903132445_984.jpg

ساعت دیواری لوکس C-984

 • نوع جنس:  فلزی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , مشکی, قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903132317_983.jpg

ساعت دیواری لوکس C-983

 • نوع جنس:  فلزی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی:صورتی آنتیک
 • تولید داخلی
20190903132647_985.jpg

ساعت دیواری لوکس C-985

 • نوع جنس:  پلاستیک
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سرمه ای
 • تولید داخلی
20190824133922_970.jpg

ساعت دیواری لوکس C-970

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای
 • تولید داخلی
20190824134531_971-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری لوکس C-971

 • نوع جنس:  ABS
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی:  قهوه ای
 • تولید داخلی
20190825142436_0927.jpg

ساعت دیواری لوکس C-927

 • نوع جنس:  چوب 
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: عسلی, قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903125655_975.jpg

ساعت دیواری لوکس C-975

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190825142409_0902.jpg

ساعت دیواری لوکس C-902

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190825142341_0903.jpg

ساعت دیواری لوکس C-903

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903130059_977.jpg

ساعت دیواری لوکس C-977

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید
 • تولید داخلی
20190903130251_978-A.jpg

ساعت دیواری لوکس C-978-A

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903130433_978-B.jpg

ساعت دیواری لوکس C-978-B

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای
 • تولید داخلی
20190825142656_0920.jpg

ساعت دیواری لوکس C-920

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903130853_979-A.jpg

ساعت دیواری لوکس C-979-A

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903131034_979-B.jpg

ساعت دیواری لوکس C-979-B

 • نوع جنس:  چوبی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903131929_982.jpg

ساعت دیواری لوکس C-982

 • نوع جنس:  پلاستیک
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903131231_980.jpg

ساعت دیواری لوکس C-980

 • نوع جنس:  پلاستیک
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: طلایی , مشکی , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903125914_976.jpg

ساعت دیواری لوکس C-976

 • نوع جنس:  پلاستیک
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190903131457_981.jpg

ساعت دیواری لوکس C-981

 • نوع جنس:  چوب و پی وی سی
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: سفید , قهوه ای
 • تولید داخلی
20190824135157_973.jpg

ساعت دیواری لوکس C-973

 • نوع جنس:  چوب 
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی:  قهوه ای
 • تولید داخلی
20190824135719_974.jpg

ساعت دیواری لوکس C-974

 • نوع جنس:  چوب 
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: وسط ساعت
 • رنگ بندی: نباتی
 • تولید داخلی

ساعت دیواری فلزی و ABS تبلیغاتی ایرانی

20190217032111_942-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-942 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032206_943-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-943 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032252_944-ساعت-تبلیغاتی-دیواری.jpg

ساعت دیواری C-944 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032317_705-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-705 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: سفید،مشکی، سرمه ای
 • تولید داخلی
20190217032357_889-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-889 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۳۵۵ *۳۵۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032424_880-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-880 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۰ *۲۹۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032657_904-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-904 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۰ *۲۹۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032738_926-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-926 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۷۰*۳۷۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032815_917-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-917 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰*۳۴۰*۳۴۰ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032851_701-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-701 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۲۳۷*۳۳۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217032934_938-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-938 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۳۵۵ *۳۵۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجیتال
 • تولید داخلی
20190217033106_933-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-933 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217033321_941-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-941 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۶۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • اعداد برجسته
 • تولید داخلی
20190217033353_909-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-909 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217034653_937-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-937 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217033523_711-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-711 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجیتال
 • تولید داخلی
20190217033553_891-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-891 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217033624_935-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-935 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217033657_936-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-936 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217034510_955-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-955 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • اعداد برجسته
 • تولید داخلی
20190217033816_953-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-953 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با ساعت دیجتال - دماسنج - رطوبت سنج
 • تولید داخلی
20190217033847_888-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-888 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با دماسنج و رطوبت سنج
 • تولید داخلی
20190217033914_939-ساعت-دیواربی-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-939 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۴۰۰* ۲۹۷  mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • همراه با دماسنج
 • تولید داخلی
20190702134340_702-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-702

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20190217034006_945-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-945

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20190217034037_949-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-949

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20190217034107_950-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-950

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۵۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای- طلایی-مسی
 • تولید داخلی
20190217034255_952-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-952

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۴۰۰mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: روی شیشه ساعت
 • رنگ بندی: نقره ای (بدنه کروم)
 • تولید داخلی
20190217034323_890-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-890 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۶۰*۳۲۷*۳۲۷ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی : قرمز ، سرمه ای ، مشکی
 • تولید داخلی
20190217034352_854-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-854 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز:۲۷۵ *۲۷۵ mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی
20190217034433_940-ساعت-دیواری-تبلیغاتی.jpg

ساعت دیواری C-940 ABS

 • نوع جنس: ABS
 • سایز: ۳۰۵mm
 • نوع چاپ: دیجیتال، سیلک
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی:الوان
 • تولید داخلی

ساعت MDF تبلیغاتی ایرانی

20190217050058_914.jpg

ساعت دیواری C-914 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050159_911.jpg

ساعت دیواری C-911 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050307_930.jpg

ساعت دیواری C-930 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی و چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • نوع بسته بندی: داخل کارتن
20190217050405_906.jpg

ساعت دیواری C-906 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050459_905-A.jpg

ساعت دیواری C-905 A MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050532_905-c.jpg

ساعت دیواری C-905 C MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050620_931.jpg

ساعت دیواری C-931 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050700_907.jpg

ساعت دیواری C-907 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050747_912.jpg

ساعت دیواری C-912 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050820_913.jpg

ساعت دیواری C-913 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050854_915.jpg

ساعت دیواری C-915 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی و چوبی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217050933_916.jpg

ساعت دیواری C-916 MDF

 • نوع جنس: MDF، استیل
 • نوع چاپ: سیلک
 • فضای چاپ: فضای محدودی از قسمت فلزی
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217051006_910.jpg

ساعت دیواری C-910 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی
20190217051042_934.jpg

ساعت دیواری C-934 MDF

 • نوع جنس: MDF
 • نوع چاپ: سیلک ، دیجیتال
 • فضای چاپ: تمامی صفحه ساعت
 • رنگ بندی: قهوه ای تیره، قهوه ای روشن
 • تولید داخلی