فولدر و یادداشت تبلیغاتی

20180610015432_6733فولدر.jpg

فولدر N-6733 A4

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی  داخل رنگی
 • دارای یادداشت و جای خودکار
 • تولید داخلی
20190113041424_6905-a پوشه دکمه دار سوزنی تبلیغاتی.jpg

پوشه دکمه دار پارچه ای S-6905A

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد پوشه: A4
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ :روی پوشه
 • رنگ بندی : الوان
20180610015327_6735فولدر-چرمی.jpg

فولدر N-6735 A5

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی داخل رنگی
 • دارای یادداشت و خودکار
 • تولید داخلی
20190113041621_6905-B پوشه دکمه دار سایز A5.jpg

پوشه دکمه دار پارچه ای S-6905B

 • نوع جنس : سوزنی
 • ابعاد پوشه: A5
 • نوع چاپ : سیلک
 • فضای چاپ :روی پوشه
 • رنگ بندی : الوان
20180610015253_6760فولدر-تبلیغاتی.jpg

فولدر N-6760 A4

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی :مشکی داخل نارنجی،داخل زرشکی
 • دارای یادداشت و جای خودکار
 • تولید داخلی
20180610015140_6786فولدر-چرمی-تبلیغاتی.jpg

فولدر و ارگانایزر N-6786 A4

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی
 • دارای یادداشت وجای خودکار
 • تولید داخلی
20180610015048_6877فولدر-تبلیغاتی-چرم.jpg

فولدر N-6877 A4

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای
 • دارای یادداشت و جای خودکار
 • تولید داخلی
20180610014826_1051یادداشت.jpg

دفترچه یادداشت N-1051 A6

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : تامپو ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی داخل نارنجی،داخل قرمز،داخل زرد و ...
 • دارای یادداشت و خودکار
 • تولید داخلی
20180610014755_1057یادداشت-مدیریتی.jpg

یادداشت جیبی N-1057

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : لیزر
 • فضای چاپ: روی قسمت فلزی
 • رنگ بندی : مشکی ، قهوه ای
 • دارای یادداشت و خودکار
 • تولید داخلی
20180610014520_1052یادداشت-تبلیغاتی.jpg

دفترچه یادداشت سیمی N-1052 A5

 • نوع جنس : گالینگور
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ:روی  دفترچه
 • رنگ بندی : مشکی 
 • تولید داخلی
20180610014446_9951دفترچه-یادداشت.jpg

فولدر N-9951 A5

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : سیلک ، داغکوب
 • فضای چاپ:روی فولدر
 • رنگ بندی : مشکی ، سفید
 • دارای استیکر رنگی
 • تولید داخلی

استیکر و یادداشت رومیزی تبلیغاتی

20180609084658_9961یادداشت-استیکر.jpg

استیکر رومیزی تبلیغاتی N-9961

 • نوع جنس : چرم مصنوعی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ:روی جعبه وخودکار
 • دارای خودکار 
 • وارداتی
20180609084617_1058جای-یادداشت-تبلیغاتی.jpg

استیکر رومیزی تبلیغاتی N-1058

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ:روی بدنه
 • رنگ بندی : الوان
 • وارداتی
20180609084349_9948یادداشت-تبلیغاتی.jpg

یادداشت رومیزی تبلیغاتی N-9948

 • نوع جنس : ABS
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ: روی بدنه
 • رنگ بندی : قرمز، ابی ، زرد
 • وارداتی
20180526055018_9965.jpg

یادداشت و جاقلمی S-9965

 • نوع جنس : چرمی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ :روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی
20180609081026_9966یادداشت-جاقلمی-.jpg

یادداشت و جاقلمی S-9966

 • نوع جنس : چرمی
 • نوع چاپ : تامپو
 • فضای چاپ :روی بدنه
 • رنگ بندی : مشکی