جعبه پذیرایی چوبی | جعبه پذیرایی چرمی

جعبه پذیرایی چوبی تبلیغاتی ایرانی

20190216065608_1034-B.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1034-B

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216065722_1034-a.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1034-A

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216065843_1022-A.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1022-A

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216065949_1022-B.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1022-B

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216070316_1022-c.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1022-C

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216070419_1021.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1021

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190112030635_1084-S.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1084S

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 8*20*20
 • رنگ بندی : قهوه ای ، زرشکی 
 • تولید داخلی
20190112030902_1095.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1095

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 9*17*25
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی
20190112025934_1091.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1091

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 8*11*31
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی
20190216070940_1020.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1020

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8 *20*20
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی
20190112030336_1098.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1098

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8.6*19*26
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی

جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی ایرانی

20190216070642_1024.jpg

جعبه دستمال کاغذی کد B-1024

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216070724_1033.jpg

جعبه دستمال کاغذی کد B-1033

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی