جعبه پذیرایی چوبی | جعبه پذیرایی چرمی

جعبه پذیرایی چوبی تبلیغاتی ایرانی

20200222142629_1037.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1037

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20200222143251_1042.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1042

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216065608_1034-B.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1041

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216065722_1034-a.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1034-A

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20200222142924_1036.jpg

جعبه شکلات چوبی کد B-1036

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20200222143039_1038.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1038

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20200222143437_1099.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1099

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی
20190216065949_1022-B.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1039

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20200222141802_1021.jpg

جعبه پذیرایی چوبی کد B-1021

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216070940_1020.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1020

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8 *20*20
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی
20200222142740_1098.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1098

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8.6*19*26
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی

جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی ایرانی

20190216070642_1024.jpg

جعبه دستمال کاغذی کد B-1024

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی
20190216070724_1033.jpg

جعبه دستمال کاغذی کد B-1033

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 
 • رنگ بندی : قهوه ای  
 • تولید داخلی