جعبه پذیرایی چوبی | جعبه پذیرایی چرمی

جعبه پذیرایی چوبی تبلیغاتی

20180609053857_1094جعبه-دمنوش.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1094

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 9*17*25
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی
20190112025934_1091.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1091

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 8*11*31
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی
20190112030336_1098.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1098

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8.6*19*26
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی
20190112030423_1097.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1097

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، تامپو
 • ابعاد جعبه : 8 *20*20
 • رنگ بندی : نارنجی، آبی، سفید، سرخابی، سبز، زرد، قرمز، قهوه ای
 • تولید داخلی
20190112030635_1084-S.jpg

جعبه پذیرایی چوبی B-1084S

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 8*20*20
 • رنگ بندی : قهوه ای ، زرشکی 
 • تولید داخلی
20190112030902_1095.jpg

جعبه پذیرایی چوبی در شیشه ای B-1095

 • نوع جنس : چوبی
 • نوع چاپ : نصب پلاک ، لیزر
 • ابعاد جعبه : 9*17*25
 • رنگ بندی : قهوه ای ، سفید
 • تولید داخلی

جعبه پذیرایی چرمی تبلیغاتی