کیف لپتاپی و سمیناری تبلیغاتی

20190218041502_6857-کیف-برزنتی-لپتاپی-تبلیغاتی.jpg

کیف لب تابی L-6857

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی
20200222140609_6831.jpg

کیف سمیناری L-6831

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی ، سرمه ای
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222140902_6835.jpg

کیف سمیناری L-6835

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی ، سرمه ای
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222141045_6836.jpg

کیف سمیناری L-6836

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222141137_6838.jpg

کیف سمیناری L-6838

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222141226_6839.jpg

کیف سمیناری L-6839

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی :  مشکی 
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222141301_6868.jpg

کیف سمیناری L-6868

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222141414_6868.jpg

کیف سمیناری L-6868

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20200222140354_6870.jpg

کیف سمیناری L-6870

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی ، سرمه ای
 • دور زیپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20190218041114_6869.jpg

کیف لب تابی L-6869

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی 
 • دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی
20190218041645_6868.jpg

کیف لب تابی L-6868

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای ، مشکی 
 • دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی
20200222140925_6750.jpg

کیف سمیناری L-6750

 • نوع جنس : پارچه ای
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : آبی ، سِدری ، طوسی...
 • دو زیپ ، همراه با بند دوشی 
 • تولیدی
20190218040833_6871-A.jpg

کیف سمیناری L-6871A

 • نوع جنس : اشبالت
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : قهوه ای تیره و روشن
 • دو تکه ، دور زبپ ، لب تابی
 • تولیدی 
20190218041302_8862-A.jpg

کیف دوشی اسپرت L-6882A

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • تولیدی
20190218041338_8862-B.jpg

کیف دوشی اسپرت L-6882B

 • نوع جنس : برزنتی
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی کیف
 • رنگ بندی : مشکی 
 • تولیدی