بج سینه تبلیغاتی

20190219075027_9003.jpg

پیکسل تبلیغاتی کد 9003

 • نوع جنس:فلزی
 • نوع چاپ : دیجیتال
 • فضای چاپ : کل فضای پیکسل
 • تولیدی
20190112013136_9001.jpg

بج سینه سوزنیB-9001

 • نوع جنس : برنجی با آبکاری طایی و نقره ای
 • نوع چاپ : آبکاری
 • فضای چاپ : کل فضای بج
 • رنگ بندی : طلایی و نقره ای
 • تولیدی

پرچم تبلیغاتی

20190112020643_1031-a.jpg

پرچم رومیزی تبلیغاتی F-1031A

 • نوع جنس :پارچه ساتن درجه یک
 • نوع چاپ : سابلیمیشن
 • فضای چاپ : کل فضای پرچم
 • تولیدی
20190112020810_1031-B.jpg

پرچم رومیزی تبلیغاتی F-1031B

 • نوع جنس :پارچه ساتن درجه یک
 • نوع چاپ : سابلیمیشن
 • فضای چاپ : کل فضای پرچم
 • ریشه دوبل 
 • تولیدی
20190112021209_1032.jpg

پرچم تشریفاتی تبلیغاتی F-1032

 • نوع جنس :پارچه ساتن درجه یک
 • نوع چاپ : سابلیمیشن
 • فضای چاپ : کل فضای پرچم
 • ریشه دوبل 
 • تولیدی
20190112021345_1031-C.jpg

پرچم دو قلو رومیزی تبلیغاتی F-1031C

 • نوع جنس :پارچه ساتن درجه یک
 • نوع چاپ : سابلیمیشن
 • فضای چاپ : کل فضای پرچم
 • تولیدی