ظروف مسی تبلیغاتی

20190219061026_قاب-مسی-شماره-2.jpg

بشقاب مسی M-9092

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب چوبی
 • ابعاد : 37*37 cm
 • دارای قاب پهن و باریک
20190219061001_قاب-مسی-شماره-1.jpg

بشقاب مسی M-9092

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب چوبی
 • ابعاد : 40*40 cm
 • دارای قاب پهن و باریک

قاب میناکاری تبلیغاتی

20190219060927_بشقاب-مینا-40.jpg

بشقاب میناکاری M-9090

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 40*40 cm
20190219060849_بشقاب-مینا-29.jpg

بشقاب میناکاری

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 29*29 cm
20190219060821_بشقاب-مینا-24.jpg

قاب میناکاری

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 24*24 cm
20190219060755_بشقاب-مینا-20.jpg

قاب میناکاری تبلیغاتی

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 20*20 cm
20190219060729_بشقاب-مینا-15.jpg

بشقاب میناکاری تبلیغاتی

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 154*15 cm