ظروف مسی تبلیغاتی

20180528023612_قاب-مسی.jpg

بشقاب مسی M-9092

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب چوبی
 • ابعاد : 37*37 cm
 • دارای قاب پهن و باریک
20180528023927_قاب-مسی-1.jpg

بشقاب مسی M-9092

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب چوبی
 • ابعاد : 40*40 cm
 • دارای قاب پهن و باریک
20180528024105_جام-مسی.jpg

جام مسی تبلیغاتی

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
20180528024217_قندان-مسی.jpg

قندان مسی تبلیغاتی

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
20180528024305_سینی.jpg

سینی مسی تبلیغاتی

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک
20180528024343_جا-دستمالی-مسی.jpg

جای دستمال کاغذی مسی

 • نوع جنس : مس
 • نوع چاپ : نصب پلاک

قاب میناکاری تبلیغاتی

20180528030349_40-40.jpg

بشقاب میناکاری M-9090

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 40*40 cm
20180528030700_29-29.jpg

بشقاب میناکاری

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 29*29 cm
20180528030740_24-24.jpg

قاب میناکاری

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 24*24 cm
20180528030826_20-20.jpg

قاب میناکاری تبلیغاتی

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 20*20 cm
20180528031327_15-15.jpg

بشقاب میناکاری تبلیغاتی

 • نوع جنس : میناکاری
 • نوع چاپ : نصب پلاک
 • فضای چاپ : روی قاب 
 • ابعاد : 154*15 cm